Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje – natječaj stručni suradnik pedagog

KLASA: 112-01/22-01/01 URBROJ: 2148-01/22-01-3 Opuzen, 25. ožujka 2022.g.               Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, Opuzen, a vezano uz raspisani natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručni suradnik pedagog na određeno vrijeme Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata  objavljuje SADRŽAJ I  NAČIN TESTIRANJA,  PRAVNE  I […]

Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje – natječaj ugostiteljsko posluživanje

KLASA: 112-01/22-01/01 URBROJ: 2148-01/22-01-2 Opuzen, 25. ožujka 2022.g.               Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, Opuzen, a vezano uz raspisani natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika/ice ugostiteljsko posluživanje na neodređeno vrijeme Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata  objavljuje SADRŽAJ I  NAČIN TESTIRANJA,  PRAVNE  I […]