ERASMUS+: Učenje za budućnost (Irska)

Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi dodijeljena su financijska sredstva iz programa Erasmus+ kroz projekt „Učenje za budućnost“ u iznosu od 49.194,00 EUR za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, kod projekta: 2021-1-HR01-KA122-VET-000018614.

U sklopu,  skupina od 17 učenika (11 učenika smjer komercijalist i 6 učenika smjer agroturistički tehničar) Srednje poljoprivredne i tehničke škole Opuzen proveli su 14 dana na stručnoj praksi u Dublinu, Brayu i Greystonesu u sklopu Erasmus + projekta „Učenje za budućnost“ i to u razdoblju od 19.02.2022. – 5.03.2022.

U okviru projekta, učenicima je pružena mogućnost:

 • stručne prakse u trajanju od dva tjedna
 • jezične  i kulturološke pripreme za dvotjedni boravak u Dublinu
 • pokrivene troškove putovanja, boravka i prehrane
 • izlete na kulturne znamenitosti Republike Irske
 • džeparac za lokalni prijevoz

 

Učenici su imali priliku:

 • poboljšati znanje stranog jezika,
 • steći nova znanja i vještine u struci,
 • posjetiti znamenitosti zemlje u kojoj se nalaze,
 • dobiti potvrdu o stečenim kompetencijama Europass Mobility
 • naučene kompetencije će predstaviti svojim kolegama po povratku.

 

Planirane aktivnosti projekta poslije mobilnosti učenika su:

 • predstavljanje naučenih kompetencija na „Danima otvorenih vrata“ (16. – 20.05.2022)
 • diseminacija projekta (objava videa sa stručne prakse, objava vijesti na lokalnim medijima)

 

Projekt „Učenje za budućnost“ za cilj ima stjecanje novih znanja i vještina učenika kroz stručnu praksu, s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada odrađivanjem stručne prakse, poslije redovitog školovanja, razvijanje jezičnih i digitalnih kompetencija vještina učenika, međusektorska suradnja škole i ustanova, međukulturalno osviještenje učenika i poboljšati upisne rezultate u sljedećih nekoliko godina promovirajući mobilnost učenika kao sastavni dio školovanja te izbjeći ukidanja strukovnih programa uzrokovano ne motiviranosti budućih učenika.

 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa Erasmus +.