Komercijalist – nastavni plan i program

Opće obrazovni dio
Red. br.Nastavni predmetTjedni broj sati
1. razred2. razred3. razred4. razred
1.Hrvatski jezik3333
2.Strani jezik I. – engleski jezik3333
3.Povijest22
4.Etika / Vjeronauk1111
5.Zemljopis22
6.TZK2222
7.Politika i gospodarstvo2
8.Matematika3332
9.Strani jezik II. – njemački jezik2222
Ukupno općeobrazovni dio 20181413
Stručni dio
Red. br.Nastavni predmetTjedni broj sati
1. razred2. razred3. razred4. razred
10.Poznavanje robe3332
11.Trgovinsko poslovanje233
12.Poslovne komunikacije2222
13.Transport, špedicija i osiguranje2
14.Tehnika vanjsko-trgovinskog osiguranja3
15.Poduzetništvo23
16.Marketing3
17.Osnove trgovačkog prava2
18.Psihologija prodaje2
19.Računovodstvo222
20.Informatika222
Ukupno stručni dio 11 12 16 17
Strukovne vježbe2222
Sveukupno 3332 3232
Stručna praksa 80 808040
Facebook
Twitter