Agroturistički tehničar – plan i program

 nastavni predmet
tjedni broj sati
  
1.razred
2.razred
3.razred
4.razred
1.hrvatski jezik
3
3
3
3
2.strani jezik
2
2
2
2
3.povijest
2
2
4.tjelesna i zdravstvena kultura
2
2
2
2
5.politika i gospodarstvo
2
6.etika / vjeronauk
1
1
1
1
7.matematika
2
2
2
2
8.fizika
2
9.kemija
2
2
10.računalstvo
2
2
          –
11.turistička geografija Hrvatske
2
12.čovjek, zdravlje i ekologija
2
2
15.prehrana i poznavanje robe
1+1
16.kuharstvo
1+1
1+2
17.ugostiteljsko posluživanje
1+1
18.turizam i marketing
1+1
19.biljinogojstvo
1+1
1+1
2+1
20.stočarstvo
1+1
1
1+1
          –
21.ekološka poljoprivreda
1+1
22.hortikulturno uređenje gospodarstva
1+1
23.Izborni i fakultativni predmeti: ribogojstvo, konjogojstvo, pčelarstvo, uzgoj južnih kultura, ratarstvo, kunićarstvo, ljekovito bilje, prerada mlijeka, lovstvo, vinarstvo, gljivarstvo, etnologija, knjigovodstvo,  ovčarstvo, prerada i čuvanje poljoprivrednih proizvoda, tržište, kozarstvo, izrada autohtonog suvenira…
1+1
1+1
1+1
1+1
24.praktična nastava
4+3
4+3
4+4
3+4
 ukupno
33
32
31
30
 stručna praksa
105
105
105
96
Facebook
Twitter