Upisi

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 98/19., 64/20.), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Srednja poljoprivredna i tehnička škola objavljuje:

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

Agroturistički tehničar   Agroturistički tehničar obavlja poslove iz područja agronomije, ugostiteljstva i turizma. Primarno se bavi uzgojem biljaka i domaćih životinja na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na ekološki prihvatljiv način poštujući regionalnu tradiciju. Primjenjuje vještine hortikulturnog dizajniranja agroturističkog gospodarstva te uređenja gospodarstva uzgojem tradicijskog cvijeća, ukrasnog drveća, grmlja, voćaka i travnjaka. Primjenjuje vještine u pripremanju i posluživanju hrane na vlastitom gospodarstvu njegujući tradicionalnu kuhinju i običaje posluživanja. Agroturistički tehničar organizira javno-edukativna događanja u svrhu promicanja vlastitog gospodarstva kao i prirodnih ljepota te kulturno povijesnu baštinu određene regije.   
   
Trajanje obrazovnog programa u godinama4 
Broj učenika20 
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednjaTehnička kultura 
škola) 
  
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određujeNatjecanje mladih tehničara 
ga srednja škola)  
 uredan njuh i raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno 
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanjafunkcioniranje, uredna funkcija srčano-žilnog, dišnog i mišićno-koštanog 
sustava, uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost 
  
 alergije na profesionalne alergene. 
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis uliječnička svjedodžba medicine rada 
program 
  
Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera 
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranogProvjera predznanja engleskoga jezika – 29.6. 2021. u 11,00 (na zahtjev učenika) 
jezika za učenike koji ga nisu pohađali u osnovnoj školi 
  
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranogProvjera predznanja engleskoga jezika – 21.6.2021. u 11,00  (na zahtjev učenika) 
jezika za učenike s teškoćama u razvoju(koji nisu pohađali) 
  
Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezniEngleski jezik 
nastavni predmeti 
  
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kaoEtika, Vjeronauk 
izborni nastavni predmet 
  
Bodovni prag 
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov0,00kn 
udjel godišnje) 
  
Iznos školarine za kandidate izvan EU0,00kn 
Facebook
Twitter