NAKNADNI UPISNI ROK 2.-24. rujna 2021.g.

NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA UPISNOG ROKA

 

 

 

 

 

Kandidati koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku, mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnome roku. Kandidati koji nisu sudjelovali u ljetnome ili jesenskome upisnom roku, također se mogu prijaviti za upis u naknadnome upisnome roku. O upisu kandidata u naknadnome upisnom roku odlučuje upisno povjerenstvo škole temeljem pisanoga zahtjeva kandidata te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici kandidata te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis. Pisani zahtjev za naknadni upis može se dostaviti povjerenstvu škole osobno ili elektroničkim putem (skenirane ili slikane) na e-adresu školske ustanove. Kandidati se u naknadnome upisnom roku za upis mogu prijaviti u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom.

Kandidati moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole. Ako je sva potrebna dokumentacija dostavljena (liječnička svjedodžba medicine rada), ispisuje se upisnica, roditelj/skrbnik i kandidat je potpisuju, a potom se ispunjavanje i toga uvjeta označuje u sustavu i kandidat je upisan u srednju školu.

Upisnica i potrebna dokumentacija za ostvarenje upisa mogu se dostaviti osobno ili elektroničkim putem (skenirana ili slikana) na info@ssopuzen.hr.

Prijava i upis kandidata u naknadnome upisnom roku odvijat će se od 2. do 24. rujna 2021. godine.

 

Slobodna mjesta:


Program Agroturistički tehničar – 9 mjesta

Facebook
Twitter