NAKNADNI UPISNI ROK 2.-24. rujna 2021.g.

NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA UPISNOG ROKA           Kandidati koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku, mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnome roku. Kandidati koji nisu sudjelovali u ljetnome ili jesenskome upisnom roku, također se mogu prijaviti za upis u naknadnome […]

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

  https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-sprječavanje-i-suzbijanje-epidemije-bolesti-COVID-19-vezano-uz-rad-predškolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-škola-u-školskoj-godini-2021.-2022.-1.pdf U skladu s Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID – 19 u vezi rada Škole za šk. god. 2021./2022. izdanim od strane HZJZ roditeljima se napominje:   1.da ne dolaze u pratnji učenika ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, teškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, […]