Natječaj za stipendiranje – Libertas Foundation

Obavijest o otvorenom natječaju _ Libertas Foundation

Obavijest: Otvoren natječaj za stipendije Libertas Foundation
Otvoren je natječaj za stipendiranje učenika obrtničkih i deficitarnih zanimanja za školsku
godinu 2021./2022. koje dodjeljuje Libertas Foundation uz podršku udruge DEŠADubrovnik.
Libertas Foundation je udruga iseljenih Hrvata iz San Pedra, Kalifornija koja humanitarnim
akcijama pomažu programe korisne zajednici. Jedan od programa je i zaklada “Ante i Evelyn
Mrgudić” kroz koju se ove stipendije kontinuirano dodjeljuju od 2003. godine. Kroz ovaj
natječaj godišnje se stipendira 10 – 12 učenika obrtničkih zanimanja.
Stipendiju mogu zatražiti svi koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– pohađaju obrtničku školu ili jedno od deficitarnih zanimanja ili spomenuto namjeravaju
upisati u narednoj školskoj godini,
– žele se vratiti u svoje mjesto boravka nakon školovanja,
– dobri su i uzorni učenici,
– potječu iz obitelji lošijeg imovinskog stanja,
– žive u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Stipendija iznosi 1.000 USD za školsku godinu.
Zamolbe ćemo zaprimati do 1. rujna 2021.
Učenici trebaju priložiti:
– zamolba/zahtjev (vlastoručno ili ispisano putem računala) koja mora sadržavati kontakt
podatke djeteta i roditelja/staratelja, kontakt broj na koji Vas možemo nazvati
– kopiju zadnje svjedodžbe,
– potvrdu o materijalnom stanju obitelji (za sve članove kućanstva – preslika obrasca zadnje
platne liste ili mirovine odnosno preslika potvrde HZZ-a o nezaposlenosti)
– potvrda o visini dohotka i primitaka u 2019. godini sa Porezne uprave (za sve članove
kućanstva)
– preporuku razrednika ili ravnatelja osnovne ili srednje škole (ukoliko se radi o učenicima
osmih razreda molimo u preporuci naznačiti za koju se školu/smjer učenik prijavljuje)
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom ili putem e-mail adrese:
info@desa-dubrovnik.hr do 1. rujna 2021. u
ured DEŠE, Frana Supila 8, 20 000 Dubrovnik, s napomenom – „ZA STIPENDIJE“.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 020/311-625.

Facebook
Twitter