Organizacija nastave od 23. ožujka 2021. do 1. travnja 2021.

Odluka o organizaciji nastave od 23. ožujka 2021.g.

KLASA: 602-01/21-01/1

URBROJ: 2148-01/21-01-29

Opuzen, 22. ožujka 2021.g.

 

Na temelju članka 112. Statuta Srednje poljoprivredne i tehničke škole (KLASA: 003-06/19-01/1, URBROJ: 2148-01/19-01-3) i u skladu s mišljenjem Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i preporuke Stožera Civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije i Dubrovačko-neretvanske županije, ravnateljica Srednje poljoprivredne i tehničke škole, Danijela Primorac donosi

 

 

O D L U K U

o organizaciji nastave od 23. ožujka 2021.

 

I.

Ravnateljica Srednje poljoprivredne i tehničke škole na temelju mišljenja Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko – neretvanske županije, te uz preporuku Stožera civilne zaštite DNŽ i Dubrovačko-neretvanske županije kao osnivača donosi odluku u kojoj se u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi nastava od utorka, 23. ožujka 2021.g. organizira na sljedeći način:

–          Učenici 4.razreda srednje  škole nastavu pohađaju u školskim učionicama (model A),

–          Učenici od 1.-3. razreda nastavu pohađaju online (model C).

 

II.

 

Iznimno od točke I. ove Odluke, praktična nastava će se odvijati u školi uz poštivanje epidemioloških mjera.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 23. ožujka 2021.g. do 1. travnja 2021.g.

Ova Odluka objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole i dostavlja svim radnicima Škole.

 

 

 

 

 

Ravnateljica:

Danijela Primorac, prof.

Facebook
Twitter