PROTOKOL POSTUPANJA SREDNJE POLJOPRIVREDNE I TEHNIČKE ŠKOLE U ŠK. GOD. 2020./2021. U IZMIJENJENIM UVJETIMA RADA ZA VRIJEME COVID-19

PROTOKOL POSTUPANJA SREDNJE POLJOPRIVREDNE I TEHNIČKE ŠKOLE   U ŠK. GOD. 2020./2021. U IZMIJENJENIM UVJETIMA RADA ZA VRIJEME COVID-19

KLASA: 602-01/20-01/1

URBROJ: 2148-01/20-01-70

Opuzen, 31. kolovoza 2020.g.

 

 

PROTOKOL POSTUPANJA SREDNJE POLJOPRIVREDNE I TEHNIČKE ŠKOLE

 U ŠK. GOD. 2020./2021. U IZMIJENJENIM UVJETIMA RADA ZA VRIJEME COVID-19

 

 

TEMELJNE ODREDNICE:

 

Škola je obvezna provoditi preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja prilagođene svojim specifičnim uvjetima rada te opće mjere sprječavanja širenja zaraze.

Rad škole je organiziran na način da se osigura u što većoj mjeri socijalno distanciranje (fizički razmak) kao i pojačana osobna higijena svih osoba za vrijeme boravka u školi te higijena prostora.

 

ORGANIZACIJA RADA:

 

Škola će raditi u jednoj smjeni: jutarnjoj.

Nakon nastave obavljat će se svakodnevno dezinfekcija školskog prostora.

Svaka odgojno-obrazovna skupina odnosno razred boravi u jednoj odgovarajućoj prostoriji, izbjegava se fizički kontakt s učenicima drugih razreda i drugim djelatnicima škole.

Učenici ne mijenjaju učionicu niti u predmetnoj nastavi.

Učenici koji borave u učionici koja se nalazi na katu zgrade ulaze u školu kroz bočni ulaz (od parkinga).

Učenici koji borave u učionici koja se nalazi u prizemlju zgrade ulaze kroz glavni ulaz (od parka).

 

MJERE U VEZI ULASKA, IZLASKA  TE BORAVKA  UČENIKA I DJELATNIKA:

Opće mjere:

 

Škola će osigurati protok/dolazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u ustanovu, tako i u unutarnjim prostorima ustanove.

U školi je dozvoljen boravak učenicima, nastavnicima i ostalim djelatnicima.

Roditelji/skrbnici te ostale stranke komuniciraju prvenstveno s osobljem škole putem

telefona i elektroničke pošte.

Škola vodi evidenciju ulazaka/izlazaka osoba koje u nju dolaze.

 

U školu ne smije ulaziti osoba koja:

  • ima simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u

disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje),

  • ako joj je izrečena mjera samoizolacije
  • ako ima saznanja da je zaražena s COVID-19.

 

 Mjere za učenike:

 

Prije dolaska u školu učenici su obvezni izmjeriti tjelesnu temperaturu.

Od trenutka ulaska u školu do trenutka izlaska iz škole učenici su obvezni nositi maske za lice.

            Prilikom ulaska u prostor škole učenici dezinficiraju ruke s dezinficijensom koji je

 postavljen na ulazu. 

            Za vrijeme nastavnog sata nije dozvoljen izlazak učenika u druge prostore škole osim u toalet.

Komunikacija s knjižnicom radi posudbe knjiga te tajništvom radi izdavanja potvrda obavljat će se na način s kojim će učenici biti upoznati od strane razrednika na početku školske godine.

 

Mjere za djelatnike:

Prije dolaska u školu djelatnici su obvezni izmjeriti tjelesnu temperaturu.

Prilikom ulaska u prostor škole djelatnici dezinficiraju ruke s dezinficijensom koji je

postavljen na ulazu. 

Djelatnici su obvezni nositi maske u sljedećim slučajevima:

           – nastavnici za vrijeme nastave u razredu,

           – nastavnici do dolaska roditelja oboljelom učeniku koji razvije simptome COVID-a

             (u ovom slučaju nastavnik je obvezan koristiti i vizir i jednokratnu pregaču),

          – djelatnici kod međusobne komunikacije (iako se preporučuje komunikacija prvenstveno

             na daljinu),

         –  djelatnici kod prolaska hodnicima i u prostoru zbornice (prostor zbornice koristi se samo u nužnim slučajevima).

         Maske se preporučuju djelatnicima s kroničnim bolestima koje mogu dovesti do težih oblika bolesti COVID-19 ako im zdravstveno stanje omogućuje nošenje maske.

 

POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE NA COVID-19:

 

U slučaju sumnje na kontakt djelatnika sa zaraženim ili oboljelim od COVID-19 ili drugog razloga za sumnju da se kod djelatnika radi o zarazi COVID-19, kod povišene tjelesne temperature i/ili simptoma respiratorne bolesti – kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa, gastrointestinalne smetnje (proljev, povraćanje i bol u trbuhu) djelatnik odmah:

  • telefonom izvješćuje ravnatelja,
  • telefonom izvješćuje izabranog liječnika obiteljske medicine zbog utvrđivanja potrebe za bolovanjem,
  • udaljava se s radnog mjesta ili ne dolazi na posao te ga na radnom mjestu mijenja drugi djelatnik ukoliko je moguće odmah osigurati zamjenu.

 U slučaju pojave simptoma COVID-19 za vrijeme radnog vremena djelatnik odmah napušta radno mjesto.

Ako učenik razvije simptome COVID-19 tijekom boravka u školi izolira se u prikladnu prostoriju u školi. Predmetni nastavnik kojemu je učenik bio na satu telefonski izvješćuje roditelja učenika koji preuzima dijete i vodi ga kući.

U slučaju sumnje na zarazu COVID-19 učenik odnosno roditelj učenika obvezni su se telefonom javiti izabranom liječniku obiteljske medicine.

 Ravnatelj o sumnji na COVID-19 kod djelatnika ili učenika telefonom obavještava nadležnog epidemiologa.

 

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA PROSTORA:

Škola će svakodnevno vršiti pojačane mjere čišćenja, dezinfekcije i provjetravanja školskog prostora sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Za vrijeme nastave i tijekom radnog vremena škole zabranjeno je uključivati klimatizacijske uređaje koji izazivaju kovitlanje zraka.

            Škola će vršiti pojačano provjetravanje prostorija.

Dezinficijensi za ruke smješteni su na glavnom i bočnom ulazu.

Na ulazima se nalaze i dezbarijere za dezinfekciju potplata.

            Čišćenje, popravci i slično provode se u periodu dok su učenici izvan odgojno-obrazovne skupine odnosno razreda.

 

INTERNA KOMUNIKACIJA IZMEĐU DJELATNIKA:

Komunikacija između djelatnika odvija se na način da se, ukoliko je moguće, što više izbjegavaju bliski kontakti te se preporučuje usmjeravanje poslovanja putem telefona, elektroničke pošte i skenera.

U međusobnom kontaktu djelatnici moraju nositi maske za lice.

 

BORAVAK TREĆIH OSOBA U ŠKOLI:

U školi tijekom nastave i radnog vremena borave učenici i djelatnici škole.

Ne preporučuje se dolazak roditelja i trećih osoba u školu. Komunikacija škole i roditelja kao i trećih osoba u pravilu se odvija telefonski ili putem elektroničke pošte.

Informacije o školovanju i vladanju učenika roditelji će dobivati telefonskim putem od razrednika.

 

DODATNI PROTOKOLI I EVIDENCIJE:

 

Škola vodi sljedeće evidencije:

            –  evidenciju ulazaka i izlazaka iz škole

            – evidenciju o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma.

 

Opuzen, 31. kolovoza 2020.

 

                                                                                            V.d. ravnateljica:

Danijela Primorac, prof.

Facebook
Twitter