OBAVIJEST UČENICIMA

OBAVIJEST UČENICIMA:
Molimo sve učenike da se barem jednom prijave sa svojim korisničkim podacima na:

https://office365.skole.hr/

 

U gornjem desnom kutu potrebno je odabrati “Prijava”, potom
“AAI@EduHr” prijava te upisati korisnicko ime i lozinku.

Nakon prijave na navedeni portal, potrebno je potvrditi uvjete koristenja te
odabrati opciju “Odvedi me na Office365”.

Tada ce se moći prijaviti na Yammer na adresi https://www.yammer.com

OBAVIJEST UČENICIMA:
Molimo sve učenike da se barem jednom prijave sa svojim korisničkim podacima na:

https://office365.skole.hr/

 

U gornjem desnom kutu potrebno je odabrati “Prijava”, potom
“AAI@EduHr” prijava te upisati korisnicko ime i lozinku.

Nakon prijave na navedeni portal, potrebno je potvrditi uvjete koristenja te
odabrati opciju “Odvedi me na Office365”.

Tada ce se moći prijaviti na Yammer na adresi https://www.yammer.com

Facebook
Twitter