Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

U prilogu se nalazi Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.g.

Facebook
Twitter