Elaborat o internom sustavu i provedbi uzbunjivanja,obavješćivanja i prijemu priopćenja

Elaborat o internom sustavu i provedbi uzbunjivanja, obavješćivanja i prijemu priopćenja s pratećim odlukama nalazi se u nastavku.

Facebook
Twitter