Raspored održavanja dopunskog rada

Raspored održavanja dopunskog rada možete pogledati ovdje…

SRIJEDA, 19. LIPNJA

 

Sat/Razred

1.a

2.b

3.a

3.b

1.

Hrvatski jezik-A.Mušan

Engleski jezik – K. Brečić

 

Engleski jezik – K. Brečić

 

2.

Hrvatski jezik-A.Mušan

Engleski jezik – K. Brečić

 

Engleski jezik – K. Brečić

3.

 

Računovodstvo – I. Vištica

 

 

Računovodstvo – I. Bukmir

4.

 

Računovodstvo – I. Vištica

 

 

Računovodstvo – I. Bukmir

5.

 

 

 

 

PETAK, 21. LIPNJA

 

Sat/Razred

1.a

2.b

3.a

3.b

1.

Hrvatski jezik-A.Mušan

Hrvatski jezik-M.Crnčević

Engleski jezik – K. Brečić

Matematika – M. Crnčević

Engleski jezik – K. Brečić

2.

Hrvatski jezik-A.Mušan

Hrvatski jezik-M.Crnčević

Engleski jezik – K. Brečić

Matematika – M. Crnčević

Engleski jezik – K. Brečić

3.

 

Računovodstvo – I. Vištica

Poznavanje robe – L. Prusac

Hrvatski jezik-M.Crnčević

Matematika – M. Crnčević

Računovodstvo – I. Bukmir

4.

 

Računovodstvo – I. Vištica

Poznavanje robe – L. Prusac

Hrvatski jezik-M.Crnčević

Matematika – M. Crnčević

Računovodstvo – I. Bukmir

5.

 

 

 

 

PONEDJELJAK, 24. LIPNJA

 

Sat/Razred

1.a

2.b

3.a

3.b

1.

Hrvatski jezik-A.Mušan

Hrvatski jezik-M.Crnčević

Engleski jezik – K. Brečić

Matematika – M. Crnčević

Engleski jezik – K. Brečić

2.

Hrvatski jezik-A.Mušan

Hrvatski jezik-M.Crnčević

Engleski jezik – K. Brečić

Matematika – M. Crnčević

Engleski jezik – K. Brečić

3.

 

Računovodstvo – I. Vištica

Poznavanje robe – L. Prusac

Hrvatski jezik-M.Crnčević

Matematika – M. Crnčević

Računovodstvo – I. Bukmir

4.

 

Računovodstvo – I. Vištica

Poznavanje robe – L. Prusac

Hrvatski jezik-M.Crnčević

Matematika – M. Crnčević

Računovodstvo – I. Bukmir

5.

 

 

 

 

SRIJEDA, 26. LIPNJA

 

Sat/Razred

1.a

2.b

3.a

3.b

1.

Hrvatski jezik-A.Mušan

Hrvatski jezik-M.Crnčević

Engleski jezik – K. Brečić

Matematika – M. Crnčević

Engleski jezik – K. Brečić

2.

Hrvatski jezik-A.Mušan

Hrvatski jezik-M.Crnčević

Engleski jezik – K. Brečić

Matematika – M. Crnčević

Engleski jezik – K. Brečić

3.

 

Računovodstvo – I. Vištica

Poznavanje robe – L. Prusac

Hrvatski jezik-M.Crnčević

Matematika – M. Crnčević

Računovodstvo – I. Bukmir

4.

 

Računovodstvo – I. Vištica

Poznavanje robe – L. Prusac

Hrvatski jezik-M.Crnčević

Matematika – M. Crnčević

Računovodstvo – I. Bukmir

5.

 

 

 

 

ČETVRTAK, 27. LIPNJA

 

Sat/Razred

1.a

2.b

3.a

3.b

1.

Hrvatski jezik-A.Mušan

Hrvatski jezik-M.Crnčević

Engleski jezik – K. Brečić

Matematika – M. Crnčević

Engleski jezik – K. Brečić

2.

Hrvatski jezik-A.Mušan

Hrvatski jezik-M.Crnčević

Engleski jezik – K. Brečić

Matematika – M. Crnčević

Engleski jezik – K. Brečić

3.

 

Računovodstvo – I. Vištica

Poznavanje robe – L. Prusac

Hrvatski jezik-M.Crnčević

Matematika – M. Crnčević

Računovodstvo – I. Bukmir

4.

 

Računovodstvo – I. Vištica

Poznavanje robe – L. Prusac

Hrvatski jezik-M.Crnčević

Matematika – M. Crnčević

Računovodstvo – I. Bukmir

5.

 

 

 

 

PETAK, 28. LIPNJA

 

Sat/Razred

1.a

2.b

3.a

3.b

1.

 

Hrvatski jezik-M.Crnčević

 

Matematika – M. Crnčević

Matematika – M. Crnčević

2.

 

Hrvatski jezik-M.Crnčević

 

Matematika – M. Crnčević

Matematika – M. Crnčević

3.

 

 

Hrvatski jezik-M.Crnčević

 

4.

 

 

Hrvatski jezik-M.Crnčević

 

5.

 

 

 

 

Facebook
Twitter