Obavijest u upisu u prvi razred 2019./2020.

Objavljujemo N A T J E Č A J za upis u 1. razred srednje škole za školsku godinu 2019./2020. za zanimanja:

1. Agroturistički tehničar

2. Komercijalist

Srednja poljoprivredna i tehnička škola u školskoj godini 2019./2020. upisuje učenike u 1. razred srednje škole:

Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen

Agroturistički tehničar

Komercijalist

Trajanje obrazovanja (godine)

4

4

Broj

20

20

Opis zanimanja:

Agroturistički tehničar obavlja poslove iz područja agronomije, ugostiteljstva i turizma. Primarno se bavi uzgojem biljaka i domaćih životinja na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na ekološki prihvatljiv način poštujući regionalnu tradiciju. Primjenjuje vještine hortikulturnog dizajniranja agroturističkog gospodarstva te uređenja gospodarstva uzgojem tradicijskog cvijeća, ukrasnog drveća, grmlja, voćaka i travnjaka. Primjenjuje vještine u pripremanju i posluživanju hrane na vlastitom gospodarstvu njegujući tradicionalnu kuhinju i običaje posluživanja.

Agroturistički tehničar organizira javno-edukativna događanja u svrhu promicanja vlastitog gospodarstva kao i prirodnih ljepota te kulturno povijesnu baštinu određene regije.

 

Obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću. Ukoliko je zaposlen u trgovačkom poduzeću odnosno društvu, posreduje robom između proizvođača i njihovih krajnjih korisnika. Ukoliko radi u poduzeću koje se bavi proizvodnjom, nabavlja i kupuje sirovine, materijale i poluproizvode s ciljem njihove daljnje prerade, obrade ili dorade u konačne proizvode te prodaje. Predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa, raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda, zaprima narudžbe te dogovara sve detalje eventualne prodaje/kupnje*. Komercijalist obavlja posao u uredu, ali i izvan njega, primjerice kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima, stoga je poželjno posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije.

Predmeti posebno važni za upis koji određuje škola

Tehnička kultura

Tehnička kultura

Strani jezici koji se izvode

Engleski jezik

Prvi strani jezik: Engleski   jezik

Drugi strani jezik: Njemački jezik

Potrebni dokumenti koji su uvjet za upis:

Potvrda liječnička svjedodžba medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija

 

Potvrda nadležnog školskog liječnika o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija

Posebni uvjeti:

Natjecanje iz znanja koja se vrednuju pri upisu: Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Biologija, Kemija, Tehnička kultura.

 

Natjecanje iz znanja koja se vrednuju pri upisu: Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Povijest, Zemljopis, Njemački jezik, Tehnička kultura.

Datum zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis:

 

15. i 16. srpnja od 8,00 – 12,00

Facebook
Twitter