Obavijesti za maturante

Priprema za državnu maturu iz matematike je svaku srijedu u 9,30.

Dopunski rad iz hrvatskog jezika počinje u ponedjeljak s početkom u 8,00 sati

Dopunski rad iz marketinga počinje u ponedjeljak u 9,40

Raspored dopunskog rada:

Dopunski rad iz hrvatskog jezika počinje u ponedjeljak s početkom u 8,00 sati

1. sat

2. sat

3. sat

4. sat

5. sat

Ponedjeljak, 27.5. 8,00 – 8,45

Ponedjeljak, 27.5. 8,50 – 9,35

Četvrtak, 30.5. 9,40 – 10,25

Petak, 31.5.     8,50 – 9,35

Petak, 31.5.     9,40 – 9,25

6. sat

7.

8.

9.

10.

Petak, 31.5.    10,45 – 11,30

Ponedjeljak, 3.6. 8,00 – 8,45

Ponedjeljak, 3.6. 8,50 – 9,35

Četvrtak, 6.6. 9,40 – 10,25

Petak, 7,6,       8,50 – 9,35

 

Dopunski rad iz marketinga počinje u ponedjeljak u 9,40

1. sat

2. sat

3. sat

4. sat

5. sat

Ponedjeljak, 27.5. 9,40 – 10,25

Ponedjeljak, 27.5. 10,45-11,30

Ponedjeljak, 27.5. 11,35 – 12,20

Srijeda, 29.05. 8,00 – 8,45

Srijeda, 29.05. 8,50 – 9,35

6. sat

7.

8.

9.

10.

Srijeda, 29.5. 10,45 – 11,30

 

Petak, 31.05. 10,35 – 11,30

Petak, 31.5. 11,35 -12,20

Ponedjeljak, 3.6. 9,40 – 10,25

Ponedjeljak, 3.6. 10,45 – 11,30

Facebook
Twitter