Sudjelovanje na konferenciji “Prema većoj kvaliteti Erasmus+ KA1 projekata mobilnosti”

Ravnateljica Ivana Filipović sudjelovala je na aktivnosti transnacionalne suradnje pod nazivom “Prema kvalitetnijim KA1 projektima mobilnosti  –  Dijalog između nacionalnih agencija, pružatelja usluga edukacija te predstavnika škola” koja se održala u Kolnu, Republika Njemačka 18. i 19. lipnja 2018.

U organizaciji NA-PAD, Padagogischer Austauschdienst, Germany, održana je konferencija o kvaliteti KA1 projekata mobilnosti u čijem su radu sudjelovali predstavnici nacionalnih agencija, predstavnici pružatelja usluga kursova iz područja obrazovanja te predstavnici škola s iskustvom sudjelovanja u KA1 projektima.

Rad se sastojao od plenarnih sjednica te radionica na razne teme prema području interesa sudionika.

Cilj konferencije je rasprava o smjernicama za novi Program Erasmus+, razmjena iskustava između škola, pružatelja usluga i nacionalnih agencija. Razgovaralo se o potrebama škola, ponudi pružatelja usluga te kontroli nacionalnih agencija, a sve u cilju osiguranja kvalitetnijih projekata osposobljavanja i edukacija za predstavnike škola.

Facebook
Twitter