Raspored sati dopunskog rada

Raspored sati dopunskog rada za sve predmete pogledajte ovdje…

Raspored sati dopunskog rada

 

SRIJEDA, 20. LIPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.a

2.b

3.b

1.

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Engleski jezik – K. Brečić

 

Njemački jezik–J.Jelčić

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Bilinogojstvo – M. Marić

(ostale dane po dogovoru s nastavnicom)

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

Engleski jezik – K. Brečić

 

Računovodstvo – I.Žderić

2.

Kemija – L. Prusac

(od 9:00, ostale dane po dogovoru s nastavnicom)

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Engleski jezik – K. Brečić

 

Njemački jezik–J.Jelčić

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Bilinogojstvo – M. Marić

(ostale dane po dogovoru s nastavnicom)

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

Engleski jezik – K. Brečić

 

Računovodstvo – I.Žderić

3.

Kemija – L. Prusac

 

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

4.

Kemija – L. Prusac

 

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

5.

Kemija – L. Prusac

 

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

ČETVRTAK, 21. LIPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.a

2.b

3.b

1.

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Engleski jezik – K. Brečić

Hrvatski jezik – P. Perak

 

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Engleski jezik – K. Brečić

 

2.

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Engleski jezik – K. Brečić

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Engleski jezik – K. Brečić

 

3.

 

 

 

 

 

4.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

5.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

6.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

UTORAK, 26. LIPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.a

2.b

3.b

1.

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Engleski jezik – K. Brečić

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

Engleski jezik – K. Brečić

 

Računovodstvo – I.Žderić

2.

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Engleski jezik – K. Brečić

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

Engleski jezik – K. Brečić

 

Računovodstvo – I.Žderić

3.

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

Njemački jezik–J.Jelčić

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

4.

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

Njemački jezik–J.Jelčić

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

5.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

6.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

7.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

SRIJEDA, 27. LIPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.a

2.b

3.b

1.

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

 

2.

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

 

3.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

4.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

5.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

Engleski jezik – K. Brečić (od 11:45)

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Engleski jezik – K. Brečić (od 11:45)

 

 

6.

 

Engleski jezik – K. Brečić

 

Njemački jezik–J.Jelčić

 

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

Engleski jezik – K. Brečić

 

Računovodstvo – I.Žderić

7.

 

 

Njemački jezik–J.Jelčić

 

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

 

Računovodstvo – I.Žderić

ČETVRTAK, 28. LIPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.a

2.b

3.b

1.

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Engleski jezik – K. Brečić

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

Engleski jezik – K. Brečić

 

Računovodstvo – I.Žderić

2.

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Engleski jezik – K. Brečić

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Hrvatski jezik – P. Perak

 

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

Engleski jezik – K. Brečić

 

Računovodstvo – I.Žderić

3.

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

Njemački jezik–J.Jelčić

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

 

4.

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

Njemački jezik–J.Jelčić

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

 

5.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

6.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

7.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

PETAK, 29. LIPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.a

2.b

3.b

1.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

2.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

3.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

4.

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

Njemački jezik–J.Jelčić

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

Računovodstvo – I.Žderić

5.

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

Njemački jezik–J.Jelčić

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

Računovodstvo – I.Žderić

PONEDJELJAK, 2. SRPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.a

2.b

3.b

1.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

2.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

3.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

UTORAK, 3. SRPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.a

2.b

3.b

1.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

2.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

3.

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

4.

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

SRIJEDA, 4. SRPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.a

2.b

3.b

1.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

2.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

3.

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

4.

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

                 

 

Facebook
Twitter