Erasmus+ projekt AVATAR: Pripreme za mobilnost u Portugal

U sklopu projekta A.V.A.T.A.R., koji je financiran sredstvima programa Erasmus+, danas s početkom u 8:30, održane su cjelodnevne pripreme za sudionike mobilnosti (15 učenika + 1 nastavnik pratitelj).

Pripreme su obuhvatile teme:Bogatstvo različitosti, Steereotipi i predrasude, Trening centri izvrsnosti i poligoni stručne prakse u Portugalu ali i one praktične savjete kako popuniti dnevnike i mape stručne prakse, kako se pripremiti na putovanje, šta ponijeti….

Navečer u 18:00 sati održan je sastanak za roditelje učenika putnika.

 

Facebook
Twitter