Natječaj – stručno osposobljavanje – nastavnik ekonomske grupe predmeta

U prilogu se nalazi tekst natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – nastavnik ekonomske grupe predmeta.

Facebook
Twitter