Erasmus+: Projekt: A.V.A.T.A.R. – Održana početna konferencija

Dana 30. lipnja, u prostorijama Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića Zadar održana je početna konferencija projekta Obuka poljoprivrednih, veterinarskih i agroturističkih tehničara u svrhu unaprjeđenja vještina za razvoj ruralnog područja unutar Erasmus + programa za Ključnu aktivnost 1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Erasmus + je vodeći program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014 – 2020.g., unutar kojega će više od od 4 milijuna Europljana ima priliku studirati, osposobljavati se, prikupljati radno iskustvo i volontirati u inozemstvu.

Nositelj projekta je Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar a hrvatski partneri su Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen, Srednja škola Hvar te europski partner Braga Mobility Open iz Portugala. Engleski naziv projekta je A.V.A.T.A.R.  – Agricultural, Veterinary and Agrotourism Training  According Rural.

Projekt će uključiti 45 učenika i 4 nastavnika na mobilnost u Portugal  u trajanju od 1. – 15. studenog 2017.g., a osim škole prijavitelja, partnerske ustanove na projektu su Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen, Srednja škola Hvar, te inozemni partner u Portugalu, BragaMobiity Open. Više o rezultatima ovog projekta znati ćemo po povratku učenika sa mobilnosti u listopadu 2017.g.

Facebook
Twitter