Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole

Objavljujemo natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole.

Tekst natječaja možete pogledati ovdje….

 

 
 

 

lasa: 602-01/17-01/1

Urbroj: 2148-01/17-01/52

Opuzen, 26. lipnja  2017. godine

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu raspisuje

 Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

 

Srednja poljoprivredna i tehnička škola, OPUZEN

 

Agroturistički tehničar

 

Komercijalist

 

Trajanje obrazovanja (godine)

4

4

 

Broj upisnih mjesta

 

20

20

 

Predmeti posebno važni za upis

 

Biologija i geografija

Povijest i geografija

 

Predmeti posebno važni za upis koji određuje škola

 

Tehnička kultura

Tehnička kultura

 

Strani jezici koji se uče kao obvezni

 

Engleski jezik

Prvi strani jezik: Engleski jezik

Drugi strani jezik: Njemački jezik

 

Bodovni prag

 

nema

nema

Potrebni dokumenti koji su uvjet za upis

Liječnička svjedodžba medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija

Potvrda nadležnog školskog liječnika o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija

Posebni uvjeti

Natjecanje iz znanja koja se vrednuju pri upisu: Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Biologija, Kemija, Tehnička kultura. Provjera znanja iz stranog jezika koji kandidat u osnovnoj školi nije učio: 03.07.2016. u 9,00 sati u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi.

Natjecanje iz znanja koja se vrednuju pri upisu: Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Povijest, Zemljopis, Njemački jezik, Tehnička kultura. Provjera znanja iz stranog jezika koji kandidat u osnovnoj školi nije učio: 03.07.2016. u 9,00 sati u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi.

Datum zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne  za upis

13. i 14. 07. od 8,00 – 12,00

13. i 14. 07. od 8,00 – 12,00

 

 

Ravnateljica: Ivana Filipović, dipl.pol.

Facebook
Twitter