Natječaj za dodjelu stipendija za upis učenika u prvi razred srednje škole

Dodijeljujemo 10 stipendija u pojedinačnom iznosu od 3.000,00 kn prema kriterijima iz natječaja…

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika (KLASA: 003-06/17-01/1 , URBROJ: 2148-01/17-01/13) Školskog odbora Srednje poljoprivredne i tehničke škole od 31. ožujka 2017. godine, Srednja poljoprivredna i tehnička škola raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA UPIS UČENIKA U PRVE RAZREDE  

SREDNJE POLJOPRIVREDNE I TEHNIČKE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

 

Raspisuje se natječaj za dodjelu 10 stipendija učenicima prvih razreda Srednje poljoprivredne i tehničke škole u školskoj godini 2017./2018.

 

Od ukupnog broja stipendija:

– 5 stipendija dodjeljuje se za upisano zanimanje „Agroturistički tehničar“

– 5 stipendija dodjeljuje se za upisano zanimanje „Komercijalist“.

 

Dodjeljuju se  stipendije u iznosu od 3000,00 kuna.

 

Pravo na stipendiju u školskoj godini 2017./2018. može ostvariti učenik/ca koji/a udovoljava sljedećim kriterijima:

–       ako je redoviti/a učenik/ica Srednje poljoprivredne i tehničke škole koji/a u školskoj godini 2017./2018. upisuje prvi (1.) put prvi (1.) razred srednje škole

–       ako je učenik/ica u upisnom postupku Srednju poljoprivrednu i tehničku školu označio kao upisni prioritet br. 1

–       ako je učenik/ca osmi razred osnovne škole završio/la s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,50.

 

Kao prijavu za sudjelovanje na natječaju kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

– obrazac zahtjeva koji se nalazi na web stranici Škole, www.ssopuzen.hr

– kopiju svjedodžbe osmog razreda osnovne škole.

 

Provjeru označavanja prioriteta zanimanja povjerenstvo će utvrditi uvidom u upisnu evidenciju.

 

Prijave na natječaj podnose se od 19. lipnja (ponedjeljak) do 14. srpnja 2017. (petak).

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se osobno ili poštom na adresu:

Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Trg Opuzenske bojne 5, 20355 Opuzen

(sa naznakom – natječaj za stipendiranje učenika)

 

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj te sve potrebne podatke daju njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na Internet stranici Srednje poljoprivredne i tehničke škole (www.ssopuzen.hr) 21.7.2017.

 

 

 

Facebook
Twitter