Državna matura – VAŽNO!!! Odgađa se ispit državne mature – Hrvatskog jezika – test, A i B razina

Odgađa se ispit iz Hrvatskoga jezika – Test na A (višoj) i na B (osnovnoj) razini.
RAZLOG: Sadržaj ispitnog materijala je kompromitiran u jednoj splitskoj školi.
Novi datum polaganja bit će objavljen naknadno.

https://www.ncvvo.hr/priopcenje-za-medije-6/

Facebook
Twitter