Dopunski rad

Učenik koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik dužan pohađati. Dopunski rad ne može početi prije isteka roka od 4 dana od završetka nastavne godine. Raspored održavanja i broja sati za pojedine […]