Raspored pohađanja dopunske nastave

Raspored pohađanja dopunske nastve pogledajte ovdje…

Raspored održavanja dopunskog rada za učenike 4.a
  24.05. 25.05. 26.5. 29.5. 30.5. 31.5.
sat srijeda četvrtak petak ponedjeljak utorak srijeda
1 hrvatski jezik / matematika zaštita bilja poznavanje robe / politika i gospodarstvo matematika / zaštita bilja hrvatski jezik / poznavanje robe matematika
2 hrvatski jezik / matematika zaštita bilja poznavanje robe / politika i gospodarstvo matematika / zaštita bilja hrvatski jezik / poznavanje robe matematika
3 matematika / politika i gospodarstvo politika i gospodarstvo    politika i gospodarstvo / matematika  zaštita bilja matematika
4 politika i gospodatstvo poznavanje robe / politika i gospodarstvo matematika politika i gospodarstvo  zaštita bilja  
5 zaštita bilja / politika i gospodarstvo hrvatski jezik/ poznavanje robe hrvatski jezik / matematika hrvatski jezik / poznavanje robe zaštita bilja / matematika  
6 zaštita bilja hrvatski jezik hrvatski jezik / matematika hrvatski jezik / poznavanje robe matematika  
7 zaštita bilja       politika i gospodarstvo / matematika  
8            
Facebook
Twitter