Mobilnost u Irsku

U sklopu Erasmus+ projekta petnaest učenika (7 učenika poljoprivrednih odjeljenja i 8 učenika komercijalnih odjeljenja) otputovala je u Dublin, Republika Irska na stručnu praksu u ukupnom trajanju od 14 dana.

ERASMUS+2016: KA1-broj projekta: 2016-1-HR01-KA102-021751

Srednja poljoprivredna i tehnička provodi projekt iz programa Erasmus+ pod nazivom „Zelena Irska za zelenu Neretvu“ ukupne vrijednosti od 37.654,00 EUR.

U sklopu projekta skupina od 15 učenika (7 učenika poljoprivrednih odjeljenja i 8 učenika komercijalnih odjeljenja) otputovala je u Dublin, Republika Irska na stručnu praksu u ukupnom trajanju od 14 dana. Planirano vrijeme mobilnosti učenika  u Irskoj je od 11.3.2017. – 25.11.2017.

Specifični ciljevi projekta su uklopljeni u europske obrazovne prioritete i strategije strukovnog obrazovanja, te određeni u odnosu na potrebe sudionika. To su:  upoznavanje s novim tehnologijama u struci i drugačijom organizacijom rada kroz obavljanje stručne prakse. Kroz rad u stvarnom poslovnom okruženju učenici će upoznati kulturno i povijesno nasljeđe Irske, unaprijediti socijalne i komunikacijske vještine, te steći vještine kritičkog promišljanja, preuzimanja inicijative, rješavanja problema i sudjelovanja u timskom radu. Cilj ove mobilnosti je i popularizacija poljoprivrednih i komercijalnih zanimanja.

Svi učenici su prethodno prošli potrebne kulturološke, jezične i stručne pripreme za mobilnost.  U provedbu projekta mobilnosti uključen je školski projektni tim: ravnateljica škole, voditeljica projekta te nastavnik stranog jezika kao i ostali nastavnici koji su pripremali učenike na razne aspekte mobilnosti.

Tijekom mobilnosti učenici će obavljati stručnu praksu u irskim tvrtkama.  Bit će nadzirani i praćeni od strane nastavnika-pratitelja te mentora-stručnjaka iz tvrtke. Po završetku mobilnosti učenici će dobiti potvrdu-certifikat Europass Mobility Document u kojem će biti navedeni podaci o stečenim kompetencijama.

Sudjelovanje u projektu mobilnosti potaknut će razvoj osobnih i profesionalnih kompetencija sudionika mobilnosti. Napredovanje na profesionalnom planu, zajedno s boljitkom na osobnom planu, doprinosi boljoj zapošljivosti i profesionalnoj konkurentnosti na tržištu rada.

Nakon završetka mobilnosti obavit će se evaluacija projekta, diseminacija rezultata na nivou ustanove i na lokalnoj i regionalnoj razini, te ispuniti završna izvješća.

Iskustvo u ovom projektu mobilnosti iskoristit ćemo za pripremu prijave novih projekata.

 

 

 

Facebook
Twitter