ERASMUS+: PROJEKT: A.V.A.T.A.R.

A.V.A.T.A.R. – Agricultural, Veterinary and Agrotourism Training According Rural

BROJ PROJEKTA: 2017-1-HR01-KA102-035139

NAZIV PROJEKTA: Obuka poljoprivrednih, veterinarskih i agroturističkih tehničara u svrhu unaprjeđenja vještina za razvoj ruralnog područja
ENGLESKI NAZIV PROJEKTA: A.V.A.T.A.R.  – Agricultural, Veterinary and Agrotourism Training  According Rural

  • BROJ PROJEKTA: 2017-1-HR01-KA102-035139
  • PROGRAM: Erasmus+ za 2017. godinu za Ključnu aktivnost 1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
  • VRIJEDNOST PROJEKTA: 88.393,00 eura (EU doprinos: 100%)
  • NOSITELJ PROJEKTA: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar
  • PARTNERI U KONZORCIJU: Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen, Srednja škola Hvar
  • EU PARTNERI: Braga Mobility Open, Braga, Portugal
  • VODITELJ PROJEKTA: Krešimir Groš

Erasmus + je vodeći program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014 – 2020.g., a ciljevi su mu poboljšanje vještina i zapošljivosti te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih. Zahvaljujući programu Erasmus+ više od 4 milijuna Europljana imapriliku studirati, osposobljavati se, prikupljati radno iskustvo i volontirati u inozemstvu.

Cilj našeg projekta mobilnosti  je učenicima partnerskih škola pružiti mogućnost da unaprijede stručne i poduzetničke vještine i kompetencije koje se odnose na profesionalna područja poljoprivrede – upoznajući se sa inovativnim tehnologijama i metodologijama. Kroz mobilnost se predviđa da će učenici povećati svoje samopouzdanje, radne navike, sposobnost timskog rada, osjećaj profesionalne odgovornosti, jezične, interkulturalne,  internacionalne kompetencije koje će im pomoći da u budućnosti postanu relevantni poljoprivredni stručnjaci na tržištu rada.

Glavne aktivnosti:

Ovaj projekt obuhvaća mobilnost učenika na stručnu praksu triju srednjih škola povezanih u konzorcij  koje podučavaju srodna zanimanja te potrebe za poboljšanjem kvalitete stručne prakse, čije primjere žele na mobilnosti usvojiti.

  1. Mobilnost za ukupno 45 učenika i 4 osobe u pratnji (nastavnici) iz 3 strukovne škole u konzorciju predviđa:

Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar upućuje: 15 učenika

Srednja, poljoprivredna i tehnička škola Opuzen upućuje: 15 učenika

Srednja škola Hvar upućuje 15 učenika

Mobilnost će se odviti u trajanju od 2 tjedna, u  terminu od 1. – 15. studenog 2017.g. Učenici će program stručne prakse  izvršavati u trening centrima kod inozemnog partnera, organizacije Braga Mobility Open. Braga Mobility Open (Bragamob) je organizacija smještena u Bragi- trećem najvećem gradu Portugala, koja za cilj ima stvaranje i poticanje obrazovnih kulturnih, socijalnih i rekreacijskih programa pružajući pomoć u razvoju internacionalnih mobilnosti proširujući ljudske kompetencije. Bragamob djeluje od 2008. godine te je od osnutka surađivala s više od dvadeset europskih zemalja, nastojeći stvoriti pogodne uvjete za internacionalne razmjene prakse. Suradnja s raznim udrugama, školama, komorama, organizacijama i sl. rezultirala je realizacijom mnogih projekata mobilnosti gdje sudionicima pomažu u pronalasku smještaja i osiguranja stručne prakse, osiguravaju posjete  kulturološkim znamenitostima, potiču ih ka usvajanju novih znanja i vještina te ih upoznaju s europskim načelima tržišta rada.

  1. Pripremne aktivnosti učenika pred mobilnost

a)      jezične pripreme učenika

b)      kulturološke pripreme učenika

c)      metodičke pripreme učenika

Troškovi usavršavanja, putovanja, smještaja i pripreme osigurani su iz EU fonda, programa Erasmus+. Nikakv oblik sufinanciranja od strane projektnog konzorcija nije predviđen.

Linkovi na medije:

http://www.radiodelta.hr/2017/06/20/opuzenski-srednjoskolci-putuju-na-strucnu-praksu-u-portugal/

http://www.opuzen.hr/kultura-sport-i-obrazovanje/novi-projekt-srednje-poljoprivredne-i-tehnika-kole/562.html

http://www.zadarskilist.hr/clanci/01072017/ucenici-putuju-na-portugalska-obiteljska-gospodarstva

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1590614731010122&id=144859825585627

http://www.radiodelta.hr/2017/10/31/opuzenski-srednjoskolci-otputovali-na-strucnu-praksu-u-portugal/

https://www.nportal.hr/vijesti/8594-učenici-srednje-poljoprivredne-i-tehničke-škole-opuzen-u-sklopu-erasmus-projekta-otputovali-u-portugal

Facebook
Twitter