Odluka o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi NN 120/16, pravila, uvjete i postupke jednostavne (bagatelne) nabave naručitelj utvrđuje općim aktom koje je obvezan objaviti na internetskim stranicama….

Facebook
Twitter