Predavanje na temu „Iskustva prihrane i zaštite biljaka uz manje rezidue zaštitnih sredstava“

U cilju doprinosa informiranosti proizvođača o prihrani i zaštiti bilja uz manje količine rezidua zaštitnih sredstava te korištenje biopesticida u zaštiti bilja organizirali smo predavanje.

Pozvani su predavači: doc.dr. Jadranka Pejčić, mag.sc.agr. Eldin Brkan, Martina Borić, dipl.ing.agr. i Jadranka Jelavić, dipl.ing.agr.

Interes potrošača o razini kontaminiranosti hrane zaštitnim sredstvima se promijenio. Trgovački lanci počeli su sustavnom analizom voća i povrća na ostatke zaštitnih sredstava uz ozbiljna upozorenja u slučaju prekoračenosti dozvoljenih razina. Stoga je naš cilj da se ovim predavanjem introduciraju biopesticidi u sustav zaštite bilja na uštrb sintetičkim pripravcima koja sa sobom nose povećan rizik detekcije ostataka zaštite bilja.

Zahvaljujemo se proizvođačima koji su se odazvali svojim dolaskom kao i predavačima koji su stručnim znanjem i jasnim objašnjenjima pokazali da je struka neizmeran izvor znanja. Kako je rekao jedan ozbiljan i odgovoran proizvođač: “E da je meni 1% njegova znanja….”

Facebook
Twitter