Rezultat natječaja za sudjelovanje učenika u programu mobilnosti u Irsku

Povjerenstvo za odabir učenika za program mobilnosti učenika u Irsku je objavilo rezultate.

Odabrani učenici poljoprivrednih zanimanja (maksimalno 7 učenika) :

1. Karla Dodig (4.a)

2. Antonija Franić (4.a)

3. Ante Kuran (4.a)

4. Jelena Babić (3.a)

5. Ana Ilić (3.a)

6. Vesna Palameta (3.a)

7. Nikolina Paponja (3.a)

Rezerve:        Petra Mustapić (3.a) i Mateja Žuvelek (3.a)

*Odabrani učenici imaju sastanak u uredu ravnateljice u četvrtak (20. listopada) u 8h.

 

Odabrani učenici komercijalnih zanimanja (maksimalno 8 učenika):

1.  Martina Kiridžija (4.b)

2. Dražen Marić (4.b)

3. Kristijan Mušan (4.b)

4. Petra Šunjić (4.b)

5. Marieta Čović (3.b)

6. Maja Juračić (3.b)

7. Ante Plećaš (3.b)

8. Ivan Prović (3.b)

Rezerva: Renata Žderić (3.b)

*Odabrani učenici imaju sastanak s ravnateljicom u srijedu, 19. listopada u 8h.

 

Facebook
Twitter