Poziv za nastavak obrazovanja

Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen objavljuje poziv učenicima koji su stekli nižu razinu obrazovanja, kao i učenicima koji su završili obrazovne programe u trajanju od tri godine za stjecanje više razine kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita za zanimanja:

–          Komercijalist

–          Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.

Učenici koji su završili trogodišnje srednjoškolske obrazovne programe ili stekli nižu stručnu spremu mogu u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.

Uz pisanu zamolbu ili popunjenu prijavnicu za nastavak školovanja, učenici će priložiti  razredne svjedodžbe  i svjedodžbu o završnom ispitu. 

Upisani učenici kao redovni učenici dužni su:

položiti razlikovne, odnosno dopunske ispite (prema odluci nastavničkog vijeća), pratiti nastavu tijekom nastavne godine i sudjelovati u svim  obvezama i aktivnostima kao i ostali učenici u razrednom odjelu.

Zamolbe se predaju u tajništvu škole izravno ili putem pošte.

Rok za predaju zamolbi je 9. rujna  2016.

Facebook
Twitter