Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu raspisuje natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u zanimanja:

1. Agroturistički tehničar

2. Poljoprivredni tehničar-opći

3. Komercijalist

 

 

Klasa: 602-01/16-01/1

Urbroj: 2148-01/16-01/56

Opuzen, 15. lipnja  2016. godine

 

Na temelju članka 22. Stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 20. Svibnja 2016., Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu raspisuje

 

Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

 

Srednja poljoprivredna i tehnička škola, OPUZEN

 

Poljoprivredni tehničar-opći

 

 

Agroturistički tehničar

 

Komercijalist

 

Trajanje obrazovanja (godine)

4

4

4

 

Broj upisnih mjesta

 

8

16

22

 

Predmeti posebno važni za upis

 

Biologija i kemija

Biologija i geografija

Povijest i geografija

 

Predmeti posebno važni za upis koji određuje škola

 

Tehnička kultura

Tehnička kultura

Tehnička kultura

 

Strani jezici koji se uče kao obvezni

 

Engleski jezik

Engleski jezik

 

Prvi strani jezik: Engleski jezik

Drugi strani jezik: Njemački jezik

 

Bodovni prag

 

nema

nema

nema

Potrebni dokumenti koji su uvjet za upis

 

Liječnička svjedodžba medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija

 

Liječnička svjedodžba medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija

 

Potvrda nadležnog školskog liječnika o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija

Posebni uvjeti

Natjecanje iz znanja koja se vrednuju pri upisu: Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Biologija, Kemija, Tehnička kultura. Provjera znanja iz stranog jezika koji kandidat u osnovnoj školi nije učio: 04.07.2016. u 9,00 sati u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi.

 

Natjecanje iz znanja koja se vrednuju pri upisu: Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Biologija, Kemija, Tehnička kultura. Provjera znanja iz stranog jezika koji kandidat u osnovnoj školi nije učio: 04.07.2016. u 9,00 sati u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi.

 

Natjecanje iz znanja koja se vrednuju pri upisu: Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Povijest, Zemljopis, Njemački jezik, Tehnička kultura. Provjera znanja iz stranog jezika koji kandidat u osnovnoj školi nije učio: 04.07.2016. u 9,00 sati u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi.

 

Datum zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne  za upis

12. i 13. 07. od 8,00 – 15,00

12. i 13. 07. od 8,00 – 15,00

12. i 13. 07. od 8,00 – 15,00

 

Ravnateljica: Ivana Filipović, dipl.pol.

Facebook
Twitter