Akcija čišćenja plaže u Blacama

Učenici 2.a razreda sudjelovali su u akciji čišćenja plaže u Blacama u petak, 20.05. 

Na zamolbu Općine Slivno sudjelovali smo u akciji čišćenja plaže u Blacama u sklopu projekta “Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnom, ruralnom i oblanom području u regiji JI Europe” u organizaciji Udruge općina RH i Općine Slivno i Platforme za dijalog između država članica u projektu: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Crna Gora, Italija…

Više fotografija pogledajte na našem Fb-u….

https://www.facebook.com/144859825585627/photos/pcb.1119432348128365/1119428464795420/?type=3&theater

Facebook
Twitter