ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

Temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticida i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, Srednja poljoprivredna i tehnička škola je, ovlaštena je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.

OPĆE INFORMACIJE

Temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticida i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, Srednja poljoprivredna i tehnička škola je, ovlaštena je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama, i to:

MODUL 1: Modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski)
Kategorija polaznika: OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorije: Ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo i povrćarstvo.

Izobrazba je obvezna za sve profesionalne poljoprivrednike. Izobrazba se sastoji od osnovnog i dopunskog modula. Osnovni modul iznosi 15 sati. Obnavljanje stečenog znanja obavljat će se putem dopunskog modula u trajanju od 5 školskih sati najkasnije u roku od pet godina od stjecanja osnovne izobrazbe.

Svi obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenoga 2015. Nakon tog datuma zaštitna sredstva se neće moći kupiti bez identifikacijske iskaznice (koja je neprenosiva i vrijedi samo uz osobnu iskaznicu), a koja će se moći dobiti tek nakon provedene edukacije i uspješno položenog ispita u ovlaštenoj ustanovi od strane ovlaštenih predavača.

Po upisu obveznika izobrazbe u FIS sustav i dostave potrebne dokumentacije, iskaznice izdaje Savjetodavna služba. 

Savjetodavna služba dostavit će iskaznice obevznicima izobrazbe.

Iskaznica se izdaje na razdoblje od 5 godina od datuma izdavanja potvrde o položenom ispitu iz osnovnog modula ili na razdoblje od 5 godina od datuma isteka iskaznice u slučaju dopunske izobrazbe.

Uvjeti za pohađanje izobrazbe:

  • navršenih 18 godina
  • završena minimalno osnovna škola

Facebook
Twitter