Natječaj u sklopu mjere Mladi za EU

Opuzen, 9. veljače 2016.

 

Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen  raspisuje:

 

  JAVNI POZIV za dostavu prijava za zapošljavanje kandidata

u sklopu mjere „Mladi za EU“

U cilju korištenja mjere „Mladi za EU“ – javni radovi za mlade putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Srednja poljoprivredna i tehnička škola iskazuje interes za prijemom polaznika na javne radove za mlade – priprema projekata financiranih iz EU fondova.

Cilj zapošljavanja mladih je jačanje organizacije partnera za povlačenje sredstava iz EU fondova uz zapošljavanje mladih ljudi koji će stjecati nova znanja i vještine vezane uz pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova.

Opis poslova:

–       Samostalno planiranje, organizacija i provedba projekata

–       Priprema projektne dokumentacije

–       Suradnja, potpora i sudjelovanje na školskim projektima

–       Suradnja s dionicima lokalne uprave i civilnog društva

–       Broj kandidata koji se primaju: maksimalno 3

–       Trajanje zaposlenja: 6 mjeseci

Kandidati koji se prijavljuju na ovaj javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

–       da su nezaposlene osobe mlađe do 29 godina prijavljene u evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a bez obzira na radni staž

–       da imaju završen sveučilišni diplomski studij

–       da su osposobljene za rad na računalu (minimalno MS Office)

–       da odlično znaju engleski jezik u govoru i pismu

–       razvijene organizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

–       Životopis u Europass formatu

–       Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

–       Uvjerenje HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba

–       Dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, uvjerenje, izjava kandidata)

–       Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

Kandidati prilikom prijave na natječaj prilažu kopije traženih dokumenata, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.

Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 18 mjeseci unazad pet (5) godina ne mogu biti uključene u javni rad.

Pojedini kandidati će biti pozvani na razgovor. Za izabrane kandidate podnijet će se zahtjev HZZ-u za financiranje zapošljavanja u javnom radu, a po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a sa izabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen, Trg Opuzenske bojne 5, s naznakom „Prijava-Mladi za EU“ ili skenirano na e-mail info@ssopuze.hr s naznakom „Prijava-Mladi za EU“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:

Dragica Zadro, prof.

 

 

 

                                                                                                                            

Facebook
Twitter