Dnevni red sjednice školskog odbora

Članovima Školskog odbora

Sazivam sjednicu školskog odbora za četvrtak, 28.1.2016., s početkom u 13:10 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red

 Usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica

  1. Izvješće povjerenstva o obavljenom popisu osnovnih sredstava, sitnog inventara i ostale imovine na dan 31.12.2015.
  2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća škole za 2015. godinu
  3. Donošenje Odluke o osnutku učeničke zadruge „Mandarina“
  4. Tekuća riječ

Ukoliko ste spriječeni molimo da nas po primitku poziva obavijestite na 672 689.

Zamjenica predsjednice školskog odbora

Martina Glučina, prof.

Facebook
Twitter