Natječaj za radno mjesto nastavnika ekonomske grupe predmeta

Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen  raspisuje:  NATJEČAJ za radno mjesto nastavnika-cu za ekonomsku grupu predmeta: 1 izvršitelj – nepuno radno vrijeme, 17 sati u nastavi, do povratka s bolovanja

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz prijavu za natječaj priložiti: kratak životopis, preslik diplome, domovnice, rodnog lista.

Rok za podnošenja prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen, Trg Opuzenske bojne 5, s naznakom «za natječaj».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj vrijedi od 5. siječnja – 13. siječnja 2016.

Ravnateljica: Dragica Zadro, prof.

Facebook
Twitter