Obavijest o usvajanju Statuta Srednje poljoprivredne i tehničke škole

Zbog stupanja na snagu Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br. 94/15) propisano je da su školske ustanove dužne uskladiti odredbe statuta s odredbama navedenog pravilnika u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu. Sukladno navedenom, Srednja poljoprivredna i tehnička škola je u zakonskom roku uskladila odredbe Statuta.

Osnivač škole, Dubrovačko-neretvanska županija, je Odlukom od 15. prosinca 2015. dala prethodnu suglasnost  na Statut Srednje poljoprivredne i tehničke škole.

Školski odbor je Odlukom od 21. prosinca 2015. usvojio Statut.

Statut je na web stranici škole i oglasnoj ploči škole objavljen 24. prosinca 2015., a stupa na snagu 8 dana od objave.

Facebook
Twitter