Kulturna baština riječnih Delta

U sklopu umjetničke platforme “Narona” od 13.11. – 15.11. održana je manifestacija Kulturna baština riječnih Delta. 

Naša škola sudjelovala je u petak, 13.11.2015. na svečanom otvorenju projekta u GKS Metković na sajmu proizvoda, projekata, radionica i usluga vezanih za temu “Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost” s težištem na kulturnoj i prirodnoj baštini RH.
Nastavnica Martina Glučina, Josip Jelčić i Sanja Šutić sa učenicima osmislili su štand koji se sastojao od rukotvorina (aromatizirani sapuni i sol), radionice izradbe aromatizirane soli, prezentacije na temu projekta “Iris Iliryca” te promidžbenih i edukativnih materijala škole.

Facebook
Twitter