Natječaj za stručno osposobljanje bez zasnivanja radnog odnosa za nastavnika TZK

Opuzen, 6. studeni 2015.

Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen  raspisuje:

 

  NATJEČAJ

Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

Nastavnik/ica TZK – puno, određeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:  Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13. i 152/14.) i Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12.), te se moraju  voditi u evidenciji nezaposlenih.

Zainteresirani kandidati/kinje moraju ispunjavati i uvjete propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: životopis, presliku domovnice, dokaz o stručnoj spremi, elektronički zapis o stažu

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen, Trg Opuzenske bojne 5, s naznakom «za natječaj».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj vrijedi od 9.studeni 2015. – 17.studeni 2015.

 

Ravnateljica:

Dragica Zadro, prof.

 

Facebook
Twitter