Zaključci sa sjednice Školskog odbora održanog 30.9.2015.

Zaključci sa sjednice školskog odbora održane 30.09.2015. 

Ad.1.)  Jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne sjednice školskog odbora.

Ad.2.) Školski kurikulum za 2015./2016. je jednoglasno usvojen.

Ad.3.) Godišnji plan i program rada škole za 2015./2016. je jednoglasno usvojen.

Ad.4.) Školski odbor dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radna mjesta:

  1. Stručni suradnik (pedagog/psiholog), nepuno radno vrijeme, 20 sati rada tjedno, određeno, do povratka s bolovanja
  2. Nastavnik predmeta Matematika, puno određeno radno vrijeme, najdulje 5 mjeseci ili do povratka s porodiljinog dopusta
  3. Nastavnik predmeta Psihologija prodaje, nepuno radno vrijeme, 2 sata u nastavi, određeno, do povratka s bolovanja
  4. Nastavnik predmeta Hrvatski jezik i književnost, nepuno radno vrijeme, 3 sata u nastavi, određeno, do povratka s bolovanja
  5. Nastavnik predmeta Povijest, nepuno radno vrijeme, 6 sati u nastavi, određeno, do 31.12.2015.

Ad.5.)  Ravnateljica je izvijestila prisutne o štrajku prosvjetnih djelatnika.

Facebook
Twitter