Zaključci sa sjednice Školskog odbora održanog 30.9.2015.

Zaključci sa sjednice školskog odbora održane 30.09.2015.  Ad.1.)  Jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne sjednice školskog odbora. Ad.2.) Školski kurikulum za 2015./2016. je jednoglasno usvojen. Ad.3.) Godišnji plan i program rada škole za 2015./2016. je jednoglasno usvojen. Ad.4.) Školski odbor dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radna mjesta: Stručni suradnik (pedagog/psiholog), nepuno […]

Obavijest učenicima i roditeljima

Nastava se održava redovito. Učenici su dužni doći u školu. Pravdanje sati vršit se sukladno važećem Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.Napomena: Roditelj može pravdati izostanak svog djeteta najviše tri radna dana, koji ne mogu biti uzastopni dani.