Natječaj za radna mjesta

Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen  raspisuje:

 

  NATJEČAJ za radno mjesto

 

  1. stručni suradnik (pedagog ili psiholog) – 1 izvršitelj – nepuno radno vrijeme, pola radnog vremena (20 sati rada tjedno), do povratka s bolovanja
  2. nastavnika-cu za predmet: Matematika – 1 izvršitelj – puno radno vrijeme, određeno radno vrijeme, do povratka s porodiljinog dopusta
  3. nastavnika-cu za predmet: Psihologija prodaje, dipl. psiholog – 1 izvršitelj – nepuno radno vrijeme, 2 sata u nastavi, do povratka s bolovanja
  4. nastavnika-cu za predmet: Hrvatski jezik – 1 izvršitelj – nepuno radno vrijeme, 3 sata u nastavi, do povratka s bolovanja
  5. nastavnika-cu za predmet: Povijest – 1 izvršitelj – nepuno radno vrijeme, 6 sati u nastavi, do 31.12.2015.

 

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz prijavu za natječaj priložiti: kratak životopis, preslik diplome, domovnice, rodnog lista.

 

Rok za podnošenja prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen, Trg Opuzenske bojne 5, s naznakom «za natječaj».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj vrijedi od 17. rujna 2015. – 24. rujna 2015.

 

 

U Opuzenu, 16. rujna 2015.

Facebook
Twitter