Obavijest o terminima Nastavničkog vijeća, Vijeća učenika i Vijeća roditelja

Vijeće učenika održat će se u četvrtak, 17.09. u 13:00h
Vijeće roditelja održat će se u četvrtak, 17.09. u 19:00h
Nastavničko vijeće održat će se u petak, 18.09. u 13:15h

Facebook
Twitter