Savjetovalište Zajednice Pape Ivana XXIII.

Naš nastavnik Ivan Karamatić, dipl psiholog, obavještava kako je Zajednica Pape Ivana XXIII. u sklopu projekta koji je odobren od strane Ministarstva zdravlja otvorilo savjetovalište….

 

Savjetodavni rad karakterizira visoki stupanj individualizacije, problema i potreba korisnika, a time i načina njihovog rješavanja, te izrazito bliski odnos suradnje i povjerenja između korisnika i terapeuta pri čemu terapeut mora imati visok stupanj empatije. Cilj savjetovanja nije liječenje, već osposobljavanje pojedinca za samostalno suočavanje sa životnim problemima i iskorištavanje svih svojih potencijala. Izbor metoda i tehnika je uvjetovan problemima pojedinca. U okviru savjetovanja može se provoditi i psihoedukacija i razvijanje određenih socijalnih vještina.

Stručni radnici u savjetovalištu provode dijagnostičku obradu korisnika, pružaju podršku emocionalnom razvoju (odnos prema sebi – prepoznavanje, izražavanje i kontrola emocija, spoznaja vlastitih osobina i potreba, odabir ponašanja i prihvaćanje odgovornosti; odnos prema drugima – socijalna interakcija, razvijanje grupnih odnosa, prihvaćanje suradnje i zajedništva, prevladavanje sukoba; odnos prema osobnoj i javnoj imovini, okolini i društvenim vrijednostima lokalne i šire zajednice – razvijanje pozitivnog stava prema okolini, upoznavanje s kulturnim, tradicionalnim i nacionalnim vrijednostima zajednice, pozitivan odnos prema društvenim vrijednostima).

Psihološka podrška se odnosi na kognitivne i funkcionalne vještine, kao i razvoj socijalnih vještina. Potiče se razvijanje primjerenijih oblika ponašanja, radi na razvijanju samopouzdanja i samokontrole, kao i na prevenciji rizičnih oblika ponašanja, te se radi na edukaciji i informiranju korisnika.

Savjetovalište radi tri dana tjedno s mladima, te s korisnicima kojima je dijagnosticirana ovisnost a koji žele ući u program terapijske zajednice. U savjetovalištu, uz psihologa rade i dva socijalna radnika. Prostor za rad savjetovališta na adresi Kralja Zvonimira 20 u Metkoviću. (Zgrada političkih stranaka).

Radno vrijeme:
ponedjeljak 14:00 – 17:00 sati
utorak 14:00 – 17:00 sati
srijeda 09:00 – 12:00 sati 
Telefoni:
091/ 943 – 6164 (psiholog)
091/ 943 – 1765 (socijalni radnik)
e-mail: 
savjetovaliste.metkovic@gmail.com

Facebook
Twitter