Zaključci sa sjednice školskog odbora održanog 09.07.2015.

 

Ad.1.)  Jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne sjednice školskog odbora.

Ad.2.) Usvojena je odluka o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvješća.

Ad.3.) Razno

 

Facebook
Twitter