Termini dopunske nastave

Sukladno članku 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učeniku koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, škola je dužna organizirati pomoć u učenju u nadograđivanju znanja kroz dopunski rad.

 

Učenik je dopunsku nastavu dužan pohađati.

Dopunska nastava održat će se u periodu od 24.6. – 1.7. u ukupnom trajanju od 10 nastavnih sati prema rasporedu u privitku.

    1.a,  zanimanje:  poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut
           
  24.06. 26.06. 29.06. 30.06. 01.07.
sat srijeda petak ponedjeljak utorak srijeda
1 fizika fizika fizika fizika fizika
2 fizika fizika fizika fizika fizika
3 kemija kemija kemija kemija kemija
4 kemija kemija kemija kemija kemija
           
           
    1.b, zanimanje:  komercijalist    
           
  24.06. 26.06. 29.06. 30.06. 01.07.
sat srijeda petak ponedjeljak utorak srijeda
1 poznavanje r. poznavanje r. poznavanje r. poznavanje r. poznavanje r.
2 poznavanje r. poznavanje r. poznavanje r. poznavanje r. poznavanje r.
3 računovodstvo računovodstvo računovodstvo računovodstvo računovodstvo
4 računovodstvo računovodstvo računovodstvo računovodstvo računovodstvo
5          
Facebook
Twitter