Dodjela svjedodžbi za učenike završnih razreda

Podjela razrednih svjedodžbi i svjedodžbi o završnom ispitu je u srijedu, 24. lipnja s početkom u 9:30.Molimo da poštujete predviđeni termin dodjele svjedodžbi i dođete primjereno obučeni. 

Termini dopunske nastave

Sukladno članku 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učeniku koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, škola je dužna organizirati pomoć u učenju u nadograđivanju znanja kroz dopunski rad.   Učenik je dopunsku nastavu dužan pohađati. Dopunska nastava […]