Upisi u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.

Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu objavljuje natječaj za upise u prve razrede srednje škole za školsku godinu 2015./2016.

Sukladno članku 4. stavku 9. Odluke o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 152/14) objavljujemo natječaj za upis u prve razrede Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu.

 

Natječaj za upis učenika u Srednju poljoprivrednu i tehničku školu, Opuzen

 

Zanimanje

Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut

Komercijalist

Trajanje obrazovanja

4 godine

4 godine

Plan broja upisa učenika

26

24

Predmeti posebno važni za upis

Biologija i kemija

Povijest i geografija

Predmeti posebno važni za upis koji određuje škola

Tehnička kultura

Tehnička kultura

Strani jezici koji se izvode

Engleski jezik

Engleski jezik i njemački jezik

Zdravstvene kontraindikacije

Potvrda liječnička svjedodžba medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija

 

Potvrda nadležnog školskog liječnika o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija

Facebook
Twitter